• CZ EN

2008

Referenční zakázky v roce 2008

Hydraulická nůžková zvedací plošina - 26t s pojezdem, Chinook Sciences,LLC / USA
projekt + výroba + dodávka
Hydraulický překlapěč beden 13t, Chinook Sciences,LLC / USA (New Jersey)
projekt + výroba + dodávka
Hydraulický překlapěč beden 13t, Chinook Sciences,LLC / USA (Pennssylvania)
projekt + výroba + dodávka
Hydraulické pohony pece na tavení hliníku 20t, AMP Processing (North Carolina – USA)
projekt + výroba + dodávka + montáž + uvedení do provozu
Hydraulické pohony pece na tavení hliníku 20t, (New Jersey – USA)
projekt + výroba + dodávka + montáž + uvedení do provozu
Hydraulická zvedací plošina, Saker - Kroměříž
projekt + výroba + dodávka + montáž + uvedení do provozu
Hydraulická zvedací plošina, Vítkovice Mechanika
projekt + výroba + dodávka + montáž + uvedení do provozu
Hydraulický pohon formovacího zařízení pro lití betonu, Skanska Tovačov
projekt + výroba + dodávka + montáž + uvedení do provozu
Malý hydraulický agregát, Zebr
projekt + výroba + dodávka + montáž + uvedení do provozu
Lineární hydraulický servopohon pro by-pass klapu radiálního kompresoru - Polna, (Rusko)
projekt + výroba + dodávka + montáž + uvedení do provozu
Lineární hydraulický servopohon pro dvě by-pass klapy parní turbíny – Polna, (Rusko)
projekt + výroba + dodávka + montáž + uvedení do provozu
Hydraulický pohon dvou upichovaček trubek – KBH Přerov
projekt + výroba + dodávka + montáž + uvedení do provozu
Strojní konstrukce zvedacích stolů orchestru, Opera Krakow – Polsko
projekt + výroba + dodávka + montáž + uvedení do provozu
Oprava a modernizace elektrohydraulického pohonu speciálního stroje pro přesun popele, "Abel" v elektrárně Poříčí u Trutnova – ČEZ
projekt + dodávka + montáž + uvedení do provozu
Hydraulický systém tlumení rázů membránových kotlů parních generátorů - 220 MW v elektrárně Tušimice - ČEZ
projekt + dodávka + montáž + uvedení do provozu
Hydraulický pohon dveří parního generátoru v elektrárně Tušimice - ČEZ
projekt + dodávka + montáž + uvedení do provozu