• CZ EN

Základní kurz

Jedná se o základní kurz všeobecných znalostí hydraulických systémů. Kurz má 16 vyučovacích hodin a je rozdělen do dvou dnů. Školení jsou vždy přizpůsobené požadavkům jednotlivých účastníků kurzu. Pro projektanty a konstruktéry je přidáno do přednášek více výpočtů, pro montéry a servisní pracovníky jsou přednášky více zaměřeny na praktické zkušenosti z provozu hydraulických zařízení, údržbou a odstraňováním poruch.

Max. počet účastníků jednoho kurzu je 10 osob.

Školení probíhají v zasedací místnosti na adrese naší firmy, případně mohou školení probíhat přímo ve firmě Objednatele.

Min. počet účastníků pro konání kurzu jsou 4 osoby.
Součásti kurzu jsou školící podklady pro každého účastníka kurzu, certifikát o absolvování kurzu a malé občerstvení.

Přehled jednotlivých témat kurzu:
a) Základy průmyslové hydrauliky
Základní pojmy v hydraulice, hydrostatika, hydrodynamika ,základní fyzikální pojmy, schématické značky jednotlivých prvků, hydraulická schémata, otevřený a uzavřený hydraulický obvod.
b) Prvky pro řízení průtoku a tlaku
Hydraulické rozváděče, škrtící ventily, tlakové ventily, logické ventily. Popis a principy užití jednotlivých prvků.
c) Proporcionální technika
Proporcionální ventily, servoventily, regulační karty, analogové snímače tlaku a polohy. Výpočet vlastní frekvence hydraulického mechanizmu.
d) Hydraulická čerpadla
princip čerpadel používaných v průmyslové hydraulice. Popis konstantních a regulačních čerpadel, doporučení pro montáž čerpadel, zásady správného zprovozňování. Rozbor užití jednotlivých typů regulačních čerpadel v hydraulických obvodech.
e) Hydraulické akumulátory
Popis a principy užití pro vakové, membránové a pístové akumulátory. Základní bezpečnostní pravidla pro začlenění hydraulických akumulátorů do hydraulických systémů, bezpečnostní bloky pro hydraulické akumulátorů.
f) Hydraulické válce
Základní výpočty, konstrukční provedení hydraulických válců, typy těsnění, pravidla pro zabudování hydraulických válců do strojních konstrukcí.
g) Rotační hydromotory
Základní výpočty, popis jednotlivých typů rotačních hydromotorů, pravidla pro zprovozňování a provoz rotačních hydromotorů.
h) Pracovní kapaliny hydraulických obvodů
Rozbor jednotlivých skupin tlakových kapalin, základní fyzikální vlastnosti, bezpečnostní ekologická pravidla. Ekologická likvidace použitých kapalin.
i) Nádrže pro pracovní kapaliny
Požadavky na nádržr, výpočet optimální velikosti nadrží, konstrukční provedení, příslušenství hydraulických nádrží.
j) Potrubní rozvody
Výpočet velikosti potrubních rozvodů, ohýbaní trubek, typy spojování potrubí, proplachy potrubního rozvodu.
k) Filtrace v hydraulických systémech
Nečistoty v pracovních kapalinách, třídy znečištění, metody zjišťování čistoty kapalin, typy filtrů, druhy filtračních látek, výpočet velikosti filtru.
k) Provoz a údržba hydraulických mechanismů
Provozní předpisy pro obsluhu a údržbu, hlavní zásady pro bezporuchový chod hydraulického zařízení, technické prostředky pro servis a údržbu hydraulických mechanismů, diagnostika.
l) Zásady montáže a uvádění do provozu
Správné zásady montáže potrubního rozvodu, proplach potrubního systému, tlaková zkouška. Hlavní zásady při uvádění zařízení do provozu.