• CZ EN

Provoz a údržba hydraulických mechanismů

Jedná se o základní kurz o provozu a údržbě hydraulických systémů. Kurz je jednodenní a má 8 vyučovacích hodin. Školení je určeno pro pracovníky údržby hydraulických pohonů a je zaměřeno na praktické zkušenosti z provozu hydraulických zařízení, údržby a odstraňování poruch.

Max. počet účastníků jednoho kurzu je 10 osob.

Školení probíhají v zasedací místnosti na adrese naší firmy, případně mohou školení probíhat přímo ve firmě Objednatele.


Účastníci kurzu získají certifikát o absolvování kurzu.

Přehled jednotlivých témat kurzu:
a) Hydraulická čerpadla

Princip čerpadel používaných v průmyslové hydraulice. Popis konstantních a regulačních čerpadel, doporučení pro montáž čerpadel, zásady pro montáž a uvádění do provozu.
b) Hydraulické akumulátory
Popis a principy užití pro vakové, membránové a pístové akumulátory. Základní bezpečnostní pravidla pro začlenění hydraulických akumulátorů do hydraulických systémů, bezpečnostní bloky pro hydraulické akumulátorů.
c) Hydraulické válce
Konstrukční provedení hydraulických válců, typy těsnění, pravidla pro zabudování hydraulických válců do strojních konstrukcí.
d) Rotační hydromotory
Zásady pro montáž a uvádění do provozu.
e) Pracovní kapaliny hydraulických obvodů
Rozbor jednotlivých skupin tlakových kapalin, základní fyzikální vlastnosti, bezpečnostní ekologická pravidla. Ekologická likvidace použitých kapalin.
f) Nádrže pro pracovní kapaliny
Požadavky na nádrž, výpočet optimální velikosti nádrží, konstrukční provedení, příslušenství hydraulických nádrží.
g) Potrubní rozvody
Výpočet velikosti potrubních rozvodů, ohýbaní trubek, typy spojování potrubí, proplachy potrubního rozvodu.
h) Filtrace v hydraulických systémech
Nečistoty v pracovních kapalinách, třídy znečištění, metody zjišťování čistoty kapalin, typy filtrů, druhy filtračních látek, výpočet velikosti filtru.
i) Provoz a údržba hydraulických mechanismů
Provozní předpisy pro obsluhu a údržbu, hlavní zásady pro bezporuchový chod hydraulického zařízení, technické prostředky pro servis a údržbu hydraulických mechanismů, diagnostika.
j) Zásady montáže a uvádění do provozu
Správné zásady montáže potrubního rozvodu, proplach potrubního systému, tlaková zkouška. Hlavní zásady při uvádění zařízení do provozu.