• CZ EN

Údržba a servis hydraulických zařízení

Nabízíme:

 • Provádění pravidelných kontrol hydraulického systému
 • Identifikace poruch a jejich odstraňovaní
 • Seřizováni parametrů hydraulického obvodu
 • Čištění hydraulických prvků
 • Návrhy náhradních dílů
 • Repase hydraulických komponentů

Péče o hydraulické kapaliny

Zajišťujeme diagnostiku olejů, na základě odebraného vzorku oleje je stanovena třída čistoty, chemické složení, viskozita, kyselost hydraulické kapaliny. Zkoušky jsou prováděny v tribotechnické laboratoři, která je zárukou vysoké kvality při postupu zpracování výsledků.

Nabízíme:

 • Provádění výměn olejů
 • Provádění proplachu kompletních hydraulických systému
 • Provádění odběru vzorku oleje a jejich vyhodnoceni dle NAS 1638 (doporučení výměn)

Servis

 • Nabízíme komplexní posouzení stavu hydraulického zařízení, jehož výsledkem je pak návrh na opravu nebo modernizaci systému dle požadavků zákazníka na prvkovou základnu, finanční a termínové požadavky.
 • Nabízíme našim partnerům provádění kompexní péče o jejich hydraulická zařízení. Pravidelnými kontrolami podle smluveného harmonogramu předcházíme nečekaným poruchám výrobních zařízení a následným ekonomickým škodám ve výrobě.
 • Pro splnění požadavků na rychlé servisní zásahy při poruše hydraulického systému držíme skladové zásoby některých frekventovaných hydraulických komponentů.
 • Na našem zkušebním stendu provádíme komplexní vyzkoušení opravovaných komponentů včetně vystavení zkušebního protokolu.
 • Provádíme i servis zařízení konkurenčních výrobců včetně posuzování jejich stavu a návrhů na případnou modernizaci
 • Nabízíme plné uvádění hydraulického zařízení do provozu včetně připojení nových hydraulických agregátů k původnímu hydraulickému pohonu u zákazníka.