• CZ EN

Ovládaní armatur

Naše společnost se dlouhodobě zabývá pohony pro ovládání uzavíracích a regulačních armatur středních a velkých velikostí.

Pohony armatur s rotačním pohybem o 90°

  • Dvoučinné hřebenové hydralické pohony
  • Jednočinné hřebenové hydralické pohony
  • Dvoučinné hřebenové pneumatické pohony
  • Jednočinné hřebenové pneumatické pohony

Pohony armatur s lineárním pohybem

  • Dvoučinné lineární hydralické pohony
  • Jednočinné lineární hydralické pohony s pružinou
  • Dvoučinné ineární pneumatické pohony
  • Jednočinné lineární pneumatické pohony s pružinou

Regulační pohony armatur s rotačním nebo lineárním pohybem.