• CZ EN

Úvodní kurz

Jedná se o úvodní kurz všeobecných znalostí hydraulických systémů. Kurz je jednodenní a má 8 vyučovacích hodin. Školení jsou vždy přizpůsobené požadavkům jednotlivých účastníků kurzu. Pro projektanty a konstruktéry je přidáno do přednášek více výpočtů, pro montéry a servisní pracovníky jsou přednášky více zaměřeny na praktické zkušenosti z provozu hydraulických zařízení, údržbou a odstraňováním poruch.

Max. počet účastníků jednoho kurzu je 10 osob.

Školení probíhají v zasedací místnosti na adrese naší firmy, případně mohou školení probíhat přímo ve firmě Objednatele.

Součásti kurzu jsou školící podklady pro každého účastníka kurzu, certifikát o absolvování kurzu a malé občerstvení.

 

Přehled jednotlivých témat kurzu:
a) Základy průmyslové hydrauliky
Základní pojmy v hydraulice, hydrostatika, hydrodynamika, základní fyzikální pojmy, schématické značky jednotlivých prvků, hydraulická schémata, otevřený a uzavřený hydraulický obvod.
b) Prvky pro řízení průtoku a tlaku
Hydraulické rozváděče, škrtící ventily, tlakové ventily, logické ventily. Popis a principy užití jednotlivých prvků.
c) Proporcionální technika
Proporcionální ventily, servoventily, regulační karty, analogové snímače tlaku a polohy. Výpočet vlastní frekvence hydraulického mechanizmu.
d) Hydraulické válce
Základní výpočty, konstrukční provedení hydraulických válců, typy těsnění, pravidla pro zabudování hydraulických válců do strojních konstrukcí.
e) Pracovní kapaliny hydraulických obvodů
Rozbor jednotlivých skupin tlakových kapalin, základní fyzikální vlastnosti, bezpečnostní ekologická pravidla. Ekologická likvidace použitých kapalin.
f) Nádrže pro pracovní kapaliny
Požadavky na nádrž, výpočet optimální velikosti nadrží, konstrukční provedení, příslušenství hydraulických nádrží.
g) Potrubní rozvody
Výpočet velikosti potrubních rozvodů , ohýbaní trubek , typy spojování potrubí, proplachy potrubního rozvodu.
h) Provoz a údržba hydraulických mechanismů
Provozní předpisy pro obsluhu a údržbu, hlavní zásady pro bezporuchový chod hydraulického zařízení, technické prostředky pro servis a údržbu hydraulických mechanismů, diagnostika.