• CZ EN

Manipulátor

Zařízení pro montáž a demontáž ložiskových těles

Název: Elektrohydraulické pohony zařízení pro montáž a demontáž ložiskových těles spojek a matic pracovních válců válcovací stolice
Objednatel: Vítkovice, a. s.
Finální zákazník: Kremnikovtzi - Bulharsko
   
Popis: Součástí strojního vybavení válcovací stolice v hutním závodě Kremnikovtzi je technologické zařízení určené pro montáž a demontáž ložiskových těles, spojek a matic pracovních válců.
Pracovní Tlak: p = 14 MPa
Max. průtok: Qmax = 70 dm3.min-1
Hydrogenerátor:  axiální pístový - Denison PV29
Funkce pohonu: 1x přímočarý HM - natočení uvolňovače matice
  1x rotační HM - pojezd vozu v podélném směru
  1x přímočarý HM - příčný pojezd vozíku spojky
  1x teleskopický HM - příčný pojezd vozíku ložiskového tělesa
  2x rotační HM - uvolňování / utahování matice
  1x přímočarý HM - zdvih stolu spojky
  1x přímočarý HM - zdvih stolu ložiskového tělesa