• CZ EN

Pohyblivé zarážky

Název:  Pohyblivé zarážky
Objednavatel:  Strojírenská výroba TŽ
Finální zákazník:  TŽ – válcovna C
Realizace:  2003
Popis:  Hydraulické zařízení slouží k přesnému ustavení svazků drátů a utlumení rázové energie při najetí svazků na zarážku. Hydraulické zařízení je tvořeno hydraulickým agregátem s klasickými i proporcionálními prvky. Posuv zarážky je realizován rotačním hydromotorem, odměřování dráhy zajišťuje inkrementální rotační snímač.
   
Pracovní tlak:  p = 10 MPa
Max. průtok:  Qmax = 11 dm3.min-1
Hydrogenerátor:  Zubový