• CZ EN

2011

Referenční zakázky v roce 2011

• Hydraulická nůžková zvedací plošina – čistírna odpadních vod Hrušovany, Femax Engineering, projekt + výroba + dodávka

• Hydraulická nůžková zvedací plošina – čistírna odpadních vod Hrušovany, Báňská stavební společnost Sokolov, projekt + výroba + dodávka

• Nákladní hydraulický výtah, Obaly Morava Otrokovice, projekt + výroba + dodávka

• Hydraulické pohony pece pro tavení zinku - 10t, Slovzink SR, Stinchcombe Furnaces Group, projekt + návrh + dodávka + dozor při montáži + uvedení do provozu

• Rekonstrukce hydraulických pohonů příčné dělící linky Ferona – Dělící centrum BKB Metal, projekt + výroba + dodávka + dozor při montáži + uvedení do provozu