• CZ EN

Technické služby

 • Diagnostiku chování hydraulických obvodů
 • Měření dynamiky hydraulického obvodu pomocí 4-kanálového PC zapisovače
 • Měření a vyhodnocování statických a dynamických charakteristik hydraulických prvků
 • Účast při uvádění zařízení do provozu
 • Prohlídky hydraulických zařízení s vyhodnocením stavu
 • Technické poradenství při diagnostice poruchy
 • Technické posouzení stávajícího hydraulického systému s návrhy na následnou modernizaci
 • Vyspecifikování a následné dodání adekvátních prvků jiných firem

Můžeme Vám nabídnout jako službu využití našeho zařízení včetně kvalifikované obsluhy

 • Hydraulický agregát pro proplachy potrubí olejem s volitelným průtokem 20, 30, 60 a 90 l/min při tlaku cca 16 bar
 • Vysokotlaký hydraulický agregát pro tlakové zkoušky do tlaku 300 bar
 • Plnící zařízení pro oleje