• CZ EN

2008

Referenční zakázky v roce 2008

• Hydraulická nůžková zvedací plošina - 26t s pojezdem, Chinook Sciences, LLC / USA, projekt + výroba + dodávka

• Hydraulický překlapěč beden 13t, Chinook Sciences, LLC / USA (New Jersey), projekt + výroba + dodávka

• Hydraulický překlapěč beden 13t, Chinook Sciences, LLC / USA (Pennssylvania), projekt + výroba + dodávka

• Hydraulické pohony pece na tavení hliníku 20t, AMP Processing (North Carolina – USA), projekt + výroba + dodávka + montáž + uvedení do provozu

• Hydraulické pohony pece na tavení hliníku 20t, (New Jersey – USA), projekt + výroba + dodávka + montáž + uvedení do provozu

• Hydraulická zvedací plošina, Saker - Kroměříž, projekt + výroba + dodávka + montáž + uvedení do provozu

• Hydraulická zvedací plošina, Vítkovice Mechanika, projekt + výroba + dodávka + montáž + uvedení do provozu

• Hydraulický pohon formovacího zařízení pro lití betonu, Skanska Tovačov, projekt + výroba + dodávka + montáž + uvedení do provozu

• Malý hydraulický agregát, Zebr, projekt + výroba + dodávka + montáž + uvedení do provozu

• Lineární hydraulický servopohon pro by-pass klapu radiálního kompresoru - Polna, (Rusko), projekt + výroba + dodávka + montáž + uvedení do provozu

• Lineární hydraulický servopohon pro dvě by-pass klapy parní turbíny – Polna, (Rusko), projekt + výroba + dodávka + montáž + uvedení do provozu

• Hydraulický pohon dvou upichovaček trubek – KBH Přerov, projekt + výroba + dodávka + montáž + uvedení do provozu

• Strojní konstrukce zvedacích stolů orchestru, Opera Krakow – Polsko, projekt + výroba + dodávka + montáž + uvedení do provozu

• Oprava a modernizace elektrohydraulického pohonu speciálního stroje pro přesun popele, "Abel" v elektrárně Poříčí u Trutnova – ČEZ, projekt + dodávka + montáž + uvedení do provozu

• Hydraulický systém tlumení rázů membránových kotlů parních generátorů - 220 MW v elektrárně Tušimice - ČEZ, projekt + dodávka + montáž + uvedení do provozu

• Hydraulický pohon dveří parního generátoru v elektrárně Tušimice - ČEZ, projekt + dodávka + montáž + uvedení do provozu