• CZ EN

Válcovací stolice

Název:  Hydraulický systém ovládání laboratorní válcovací stolice
Objednavatel:  VÚHŽ a.s.
Finální zákazník:  Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o.
Místo určení:  areál společnosti Materiálový a metalurgický výzkum
Popis:  Hydraulický systém slouží k ovládání laboratorní děrovací stolice pro ověřování technologie výroby bezešvých trubek ve Válcovně trub (TŽ Třinec, a.s.).
K zajištění bezproblémového chodu funkcí hydrauliky je většina pohonů řízena proporcionálními ventily s rychlou odezvou.
   
Pracovní tlak:  p = 24 MPa
Max. průtok:  Qmax = 41 dm3.min-1
Hydrogenerátor:  axiální pístové čerpadlo s dálkovou regulací na konstantní tlak
Řídící signál na proporcionálech:  Ua = 0 ÷ ±10 V
Ovladací napětí:  U = 400VAC - 50Hz
   
Rozsah dodávky:  Hydraulický agregát
  Hydraulické válce - celkem 18ks
  Ovládací panely hydrauliky - celkem 2ks
  Montáž a dodávka potrubních rozvodů
  Uvedení zařízení do provozu