• CZ EN

Děrovací stroj

Název: Elektrohydraulické pohony děrovacího stroje
Objednavatel:  BKB Metal, a.s. Ostrava
Finální zákazník:  VÍTKOVICE – Válcovna trub, a.s.
Popis:  Součástí výměny hlavního pohonu děrovací stolice Malý Mannessman a zařízení vysokotlakého ostřiku okují ve fa. Vítkovice – Válcovna trub, a.s., byla dodávka nového hydraulického zařízení včetně elektronického řídícího systému. Hydraulika zajišťuje přesun předvalku z karuselové pece k důlčíkovači a děrovací stolici, kde už začíná vlastní proces válcování trubky.
   
Pracovní tlak: p = 16 MPa
Max. průtok: Qmax = 49 dm3.min-1
Hydrogenerátor:  Denison – PV15
Funkce pohonu:  1x válec zvedacího roštu u karuselové pece
  1x válec srovnávací páky
  1x teleskopický HM - příčný pojezd vozíku ložiskového tělesa
  1x válec uchycení předvalku
  1x válec zved. roštu před kyvným stolem
  1x válec velkého výkyvného stolu
  1x válec důlčíkovače