• CZ EN

Speciální stroje a zařízení

Firma IVV Engineering s.r.o. se od roku 2000 specializuje rovněž na dodávky různých speciálních strojů a zařízení.

Tyto zařízení jsou u nás vyvíjeny od projektu, konstrukce, výroby a uvádění do provozu. Navrhujeme strojní zařízení na míru určitému objektu, které vyhoví veškerým náročným požadavkům zákazníka.

Naše firma dodává pro tyto speciální stroje vlastní hydraulické pohony a elektroskříně s vlastním ASŘ řídicím systémem.

U některých zařízení musíme vyvinout pro zákazníka určitou technologii, která je nejprve odzkoušená na funkčním vzorku v naší prototypové dílně.

Projekce a konstrukce strojních zařízení

Tato zařízení vznikají v naší strojní projekci jako 3D modely, které jsou následně zpracovány do kontrukční dokumentace pro výrobu.

Naši odborníci využívají při pevnostních výpočtech speciálních strojů metody výpočtu namáhání staticky neurčitých prutových soustav a metody konečných prvků.
Snažíme se dosáhnout vysoké tuhosti zařízení při nízké hmotnosti konstrukce. Naší snahou je dlouhodobá provozní spolehlivost našich výrobků.

Výroba strojních konstrukcí

Menší zařízení do hmotnosti cca 2 000 kg vznikají v naší montážní dílně, která je plně vybavena strojním zařízením pro opracování náročných strojních dílů.

Větší a těžší zařízení se pak vyrábějí v kooperaci ve strojírenských firmách našeho regionu.

Firma IVV Engineering se zabývala vývojem a výrobou speciálních strojů pro použití v těchto oblastech:

  • automatizovaná mezipatrová doprava palet
  • vývoj vlastních válečkových dopravníků
  • hydraulické kompresory pro CNG automobilové dopravy
  • ohýbačka profilů OS800
  • ohýbačka vratových profilů
  • briketovací stroje