• CZ EN

Překlápěč ingotů

Název:  Hydraulický pohon překlápěče ingotů
Objednavatel:  BKB metal a.s.
Finální zákazník:  METAL RAVNÉ Slovinsko
Řešitel strojní konstrukce:  konCAD Ostrava
Hmotnost ingotů:  45 tun
   
Pracovní tlak:  p = 24 MPa
Max. průtok:  Qmax = 41 dm3.min-1
Elektromotor:  15kW , 400 V ,1480 ot/min
Hydrogenerátor:  regulační axiálně pístové čerpadlo - DRG regulace
Hydraulický válec:  220/ 100 - 1300 mm
Pracovní médium:  minerální olej HLP VG46
Čas překlápění:  160s
Úhel překlápění:  90°
Čas spouštění:  50s
 

Plynulá regulace naklápění pomocí proporcionálního ventilu

 

Při překlápění dochází ke změně působení síly z kladných do záporných hodnot

 

řídicí systém SIMATIC S7

 

řízení v otevřené zpětné vazbě

 

nastavení rampových funkcí

  přesné najíždění do koncové polohy pomocí mikrojízdy