• CZ EN

Zvedací plošiny

Firma IVV Engineering s.r.o. se od roku 1998 specializuje rovněž na nůžkové a výtahové zvedací plošiny. Dnes je firma schopna téměř každému objektu a požadavku ušít na míru nůžkovou zvedací plošinu.
Naši odborníci využívají při pevnostních výpočtech plošin metody výpočtu namáhání staticky neurčitých prutových soustav, pro optimalizaci důležitých uzlů využíváme také metody konečných prvků.
Snažíme se dosáhnout vysoké tuhosti zařízení při nízké hmotnosti konstrukce. Naší snahou je dlouhodobá provozní spolehlivost našich výrobků.
Vyrábíme širokou škálu základních typů jednonůžkových až čtyřnůžkových zvedacích plošin.
Navrhujeme rovněž nestandardní plošiny na míru určitému objektu , které vyhoví veškerým požadavkům zákazníka.
Ke všem plošinám je nabízena a dodávána široká škála příslušenství.

 

Typy zvedacích plošin

 

Ovládaní, instalace, pohon

Manipulaci s plošinou můžeme provádět pomocí tlačítek na pevných ovládacích pultech, nebo je pohyb plošiny ovládán řídicím systémem technologické linky.
Proti přetížení je plošina zajištěna pojistným ventilem, který je součástí hydraulického agregátu. V hydraulickém obvodu je hydrostatický zámek, který zajišťuje okamžité a bezpečné zastavení a setrvání plošiny v libovolné poloze při poklesu tlaku v obvodu. Horní a dolní poloha plošiny je zajištěna koncovými vypínači.

Mezi bezpečnostní prvky patří také bezpečnostní rám pod stolem, nebo inspekční vzpěra pro údržbu plošiny. Plošiny lze také upravit pro ruční spouštění.
Další bezpečnostní prvky jsou instalovány dle osobního posouzení místa nasazení revizním technikem zvedacích zařízení a zpracování posouzení možných rizik.

Instalace zdvihacích stolů je možná jak volně do prostoru (zdvihy do 1500 mm), tak do ohrazených prostor se základními bezpečnostními prvky jako je ohrazení např. z tahokovu s jednoduchými brankami, tak do šachet vybavených od elektromechanicky jištěných dveří a branek, po standardní výtahové dveře ve stanicích (podmíněno dodržením základních podmínek platných norem).

Zvedací plošiny mají hydraulický pohon, který je tvořen hydraulickým agregátem, hydraulickým rozvodem a hydraulickým válcem nebo válci. Elektromotor hydraulického agregátu je v chodu pouze při zvedání, při spouštění horní plošiny je elektromotor vypnut. Rychlost klesání je konstantní bez ohledu na zatížení plošiny. Hydraulické agregáty umožňují nouzové spuštění plošiny do složené polohy (vyproštění) bez potřeby elektrické energie.

Firma vlastní oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených zdvihacích zařízení.