• CZ EN

Obslužné lávky

Název:  Obslužné lávky pro přípravné boxy
Objednavatel: SPOLMONT s.r.o.
Finální zákazník:  PARS NOVA Šumperk
Termín realizace:  01-05/2013
Popis: Technologické plošiny pro přípravné boxy výrazně usnadní práci na bocích a čelech kolejových vozidel. V přípravných boxech se provádí technologie broušení, tmelení (technologie stěrkového tmelu), chemické odstraňování nátěrů a oplach stěn kolejových vozidel. Každý přípravný box je vybaven jednou pojízdnou lávkou na každé podélné straně. Technologické plošiny umožňují podélný posuv a zdvih kolem boční stěny kolejového vozidla. Pro práci na čelech kolejových vozidel jsou technologické plošiny přípravných boxů vybaveny bočními odklopnými plošinami. Lávky mají odnímatelné čelní zábradlí pro neomezenou práci na bočnici vozu.
   
Velikost koše: 4000 x 600 mm
Zdvih: 2900 mm
Pohon zvedaní:  pneumaticko-hydraulický
Pohon pojezdu:  pneumatický
Prostředí:  Nebezpečí výbuchu - ZÓNA 2