• CZ EN

Stend pro HNC100

Název:  Zkušební stend pro HNC 100
Objednavatel:  BOSH REXROTH, spol.s r.o.
Finální zákazník : ŠKODA AUTO a.s.
Popis:  Hydraulický stend má povahu zkušebního zařízení pro výuku polohové a tlakové egulace pomocí digitálního regulátoru HNC 100. Hydraulické zařízení je tvořeno hydraulickým agregátem s regulačním proporcionálním ventilem WRSEH 6 a přesným servoválcem se snímačem polohy BTL 5 firmy BALLUFF. Na levém boku plechového krytu agregátu je umístěna elektroskříň s ovládacími tlačítky. Digitální regulátor HNC 100 je umístěn na samostatném zkušebním stole . Zkušební stůl je propojen s elektroskříni pomocí odpojovacího kabelu se SCART konektory. Pro snadnější ovládání regulátoru HNC 100 slouží skříňka s řídicím napětím 0 až 9 V a simulátor digitálních vstupů a výstupů.
   
Pracovní tlak:  p = 16 MPa
Max. průtok:  Qmax = 20 dm3.min-1
Hydrogenerátor:  axiální pístový s regulací na konstantní tlak A10VSO 18 DRG