• CZ EN

Hydraulické ovládání ventilu

Název:  Hydraulické ovládání regulačního ventilu BR12a
Objednavatel:  POLNA Corp. s.r.o.
Finální zákazník:  Dalkia Česká republika, a.s.
Místo určení: Důl Stonava
Popis:  Hydraulický pohon je tvořen jednočinně zapojeným přímočarým hydromotorem s oboustrannou pístnicí a vratnou pružinou. Nastavení vratné síly je možno změnit pomocí předepnutí pružiny. Pohon je napojen na regulační ventil BR12a firmy POLNA (viz obr.) Ventil slouží k regulaci vodní páry v okruhy hydrauliky turbíny. Kuželka regulační armatury je zavírána tlakem hydrauliky. Velikost zdvihu kuželky je dána silovou rovnováhou mezi silou v hydraulickém válci na straně jedné a součtem sil od stlačení pružiny a síly, které působí na kuželku armatury od proudění média .
   
Tlak uzavírací:  pmin = 0,3 MPa
Tlak maximální:  pmin = 0,8 MPa
Průměr pístu:  D = 80 mm
Průměr pístnice:  d1 = 20 mm, d2 = 32 mm
Zdvih:  20 mm