• CZ EN

Zvedací kolejový vůz 30t

Hydraulicky poháněný kolejový vůz je osazen hydraulickým zvedacím nůžkovým stolem, který slouží k převozu ocelové bedny během technologického procesu čištění hliníku.

Variantní řešení pojezdu vozu:

  • Dva radiální pístové hydromotory zajišťující pojezd vozu přímým napojením na hnací hřídel kol. Plyné řízení pohybů vozu pomocí proporcionálního ventilu
  • Dva elekromotory s planetovou převodovkou, které jsou přes pružnou spojku napojené na hnací hřídel kol. Plynulý rozjezd a brždění vozu pomocí frekvenčního měniče
Zástavbová výška:  1437 mm
Zdvih:  1210 mm
Nosnost:  30 000 kg
Rozměry vozu:  5300x2 400mm
Pracovní tlak:  p = 20 MPa
Max. průtok:  Qmax = 65 dm3.min-1
Hydrogenerátor:  Axiálně pístový loud sensing regulace
Popis:  Elektrohydraulický agregát je umístěn uvnitř vozíku.
  Nůžková plošina je zvedána dvěma hydraulickými válci.
  Hydraulický obvod je vybaven bezpečnostním blokem, které zabrání poklesu stolu při případné poruše hydraulického vedení.