• CZ EN

Překlápěcí stroje

Pro průmyslové využití

Firma IVV Engineering s.r.o. se od roku 2004 specializuje rovněž na překlápěcí stroje pro různá použití v těžkém průmyslu.

Dnes jsme schopni navrhnout překlapěcí zařízení až do hmotnosti 50 tun.
Naši odborníci využívají při pevnostních výpočtech překlápěcích strojů metody výpočtu namáhání staticky neurčitých prutových soustav, pro optimalizaci důležitých uzlů využíváme také metody konečných prvků.
Snažíme se dosáhnout vysoké tuhosti zařízení při nízké hmotnosti konstrukce. Naší snahou je dlouhodobá provozní spolehlivost našich výrobků.

Firma vlastní oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených zdvihacích zařízení.