• CZ EN

Zvedací kolejový vůz 60t

Název:  Kolejový vozík se dvěma zvedacími plošinami 60tun
Objednavatel:  Chinook Sciences, LLT
Popis:  Hydraulicky poháněný kolejový vůz osazený dvěma nezávislými hydraulickými zvedacími nůžkovými stoly slouží k převozu ocelové bedny během technologického procesu čištění hliníku.
Vůz je tvořen dvěma vozíky, které jsou spojeny čepem. Každý vozík disponuje čtyřmi pojezdovými koly. Dva radiální pístové hydromotory zajišťující pojezd vozu jsou umístěny na kolech mezi vozíky.
Elektrohydraulický agregát je umístěn uvnitř vozíku. Každá nůžková plošina je zvedána dvěma hydraulickými válci.
Hydraulický obvod je vybaven pojistným ventilem a hydraulickými zámky, které zabrání poklesu stolu při případné poruše hydraulického vedení
   
Zástavbová výška:  1437 mm
Zdvih plošiny:  1210 mm
Rozměry plošiny:  5 300x2 400mm
Nosnost plošiny:  30 000 Kg
Rozměry vozu:  10 700x2 400mm
Pracovní tlak:  p = 24 MPa
Max. průtok:  Qmax = 65 dm3.min-1
Hydrogenerátor:  Axiálně pístový