• CZ EN

Plošina pro hutní průmysl

Název:  Zvedací plošina vibračního vozu
Objednavatel:  Saker spol. s.r.o. , o.z. ALUSAK
Popis:  Hydraulický systém zvedání plošiny vibračního vozu nahrazuje původní systém zvedání pomocí pohybového šroubu a řetězového převodu.
Při úpravě zvedací plošiny na hydraulický pohon byla zachována konstrukce rámu zvedací plošiny a byly využity sloupy v rozích plošiny. Původně byly tyto sloupy určeny pro pohybový šroub, v nové koncepci slouží k uchycení vedení zvedací plošiny.
Hydraulický systém využívá systém tří lineárních děličů k rovnoměrnému rozdělení průtoku mezi čtyři hydraulické válce.
V horní poloze je plošina zajištěna mechanicky pomocí pohyblivých západek na každém sloupu. Během zvedání plošina přejede zajišťovací polohu, západky se přestaví a plošina se spustí na západky. Během spouštění se plošina nejprve přizvedne, uvolní se západky a plošina se začne spouštět.
   
Zdvih: 1100 mm
Hydraulické válce:  4 x Ø63/Ø45/1200
Nosnost:  8 000 kg
Doba zvedaní:  40 s
Pracovní tlak:  p = 12 MPa
Max. průtok:  Qmax = 22 dm3.min-1
Výkon elektromotorů:  P = 5,5 kW
Hydrogenerátor:  zubový