• CZ EN

Překlápěč beden 7,5t

Zařízení slouží pro měření dynamických parametrů při překlápění.

U tohoto zařízení byl použit nový energeticky úsporný hydraulický systém, který umožňuje hydrodynamické brždění a tím i zpětné navrácení elektrické energie do rozvodné soustavy.

Hmotnost bedny : 7,5 tun

Získáne poznatky nám umožnili inovovat hydraulický obvod velkých překlápěčů pro zákazníka v USA.

Překlápěcí zařízení bylo řešeno v rámci Výzkumný a vývojový projekt EUREKA 10010 – Integrovaný logistický systém s regulovanými elektrohydraulickými pohony

Projekt byl řešen po dobu tří let – 2010 ÷ 2 012 a byl úspěšně ukončen závěrečnou oponenturou v lednu 2013.
Předmětem projektu EUREKA byl návrh a realizace nové koncepce převážecího kolejového vozidla s nosným zvedacím stolem s nůžkovým zdvihovým mechanismem, určeným pro vertikální a horizontální manipulaci setrvačných hmot a vytvoření překlápěcího stacionárního zařízení. Oba mechanismy, které automaticky pracují ve vzájemné součinnosti, jsou vybaveny novým neotřelým elektrohydraulickým energeticky úsporným pohonem, pracujícím v uzavřené polohové regulaci. Pro správnou funkci celého dopravního systému přesné najíždění do definovaných poloh, jsou v konstrukci obou strojů instalovány příslušné elektronické snímače polohy a tlaku.

 

Pracovní tlak:  p = 23,5 MPa
Max. průtok:  Qmax = 25,5 dm3.min-1
Elektromotor:  7,5 kW , 400 V ,1480 ot/min
Hydrogenerátor:  regulační axiálně pístové čerpadlo pro uzavřený obvod s objemovou regulací
Hydraulický válec:  100/ 70 - 780 mm
Pracovní médium:  těžkozápalná kapalina Quintolubric 888
Čas překlápění:  30s
Úhel překlápění:  135°
Čas spuštění:  30s
 

Plynulá regulace rychlosti naklápění pomocí změny geometrického objemu čerpadla.

 

Při překlápění dochází ke změně působení síly z kladných do záporných hodnot