• CZ EN

2003

Referenční zakázky v roce 2003 

  • Úprava hydrauliky na bruskách Herkules, ISPAT Nová Huť, a.s. Ostrava, projekt + dodávka + uvedení do provozu
  • Elektrohydraulické pohony udržovací pece 12 tun, KOVOD – Slovenská Lupča, SR, projekt + dodávka + uvedení do provozu
  • Elektrohydraulické pohony zvedání horní části elektromagnetu cyklotronu DT – 72, Výzkumný ústav jaderné fyziky, Dubna u Moskvy, RUSKO, Bosch-Rexroth, projekt
  • Hydraulický pohon řídícího systému zvedání stolů, Divadlo Reduta, OCHI Inženýring spol. s r.o., projekt
  • Manipulační nůžková plošina zvedání vozů BMW, CarTech Group, s.r.o., OCHI Inženýring spol. s r.o., projekt + dodávka + uvedení do provozu
  • Elektrohydraulické pohony pojízdných zarážek, Válcovna C, TŽ a.s., projekt + uvedení do provozu
  • Rekonstrukce poutnické stolice VM ve Vítkovice-Válcovny trub, a.s., BKB Metal, a.s. Ostrava, projekt + uvedení do provozu
  • Hydraulická ohýbačka trubek, R.L. Transport, projekt + dodávka + uvedení do provozu
  • Elektrohydraulický pohon lisu, KONY ZLÍN, s.r.o., projekt + dodávka + uvedení do provozu