• CZ EN

Lávka pro lakovny

Název: Obslužné lávky pro lakovny
Objednavatel: SPOLMONT s.r.o.
Finální zákazník: PARS NOVA Šumperk
Termín realizace:  01-05/2013
Popis:  Technologické plošiny lakoven výrazně usnadní práci na bocích a čelech kolejových vozidel. Každá lakovací kabina je vybavena jednou pojízdnou lávkou na každé podélné straně. Technologické plošiny lakoven umožňují podélný posuv a zdvih kolem boční stěny kolejového vozidla. Pro práci na čelech kolejových vozidel jsou technologické plošiny lakoven vybaveny výsuvem pracovního koše. Lávky mají odnímatelné čelní zábradlí pro neomezenou práci na bočnici vozu.

 

   
Velikost pracovního koše: 1200 x 600 mm
Zdvih:  2900 mm
Pohon:  Pneumatický 
Prostředí:  Nebezpěčí výbuchu - ZÓNA 2