• CZ EN

Zvedací kolejový vůz 37t

Název:  Kolejový vozík se dvěma zvedacími plošinami 37tun
Objednavatel:  Chinook Sciences, LLT
Popis:  Hydraulicky poháněný kolejový vůz osazený dvěma nezávislými
hydraulickými zvedacími nůžkovými stoly slouží k převozu ocelové bedny během
technologického procesu čištění hliníku.
Vůz je tvořen dvěma vozíky, které jsou spojeny čepem. Každý vozík
disponuje čtyřmi pojezdovými koly. Dva radiální pístové hydromotory zajišťující
pojezd vozu jsou umístěny na kolech mezi vozíky.
Elektrohydraulický agregát je umístěn uvnitř vozíku. Každá nůžková
plošina je zvedána dvěma hydraulickými válci.
Hydraulický obvod je vybaven pojistným ventilem a hydraulickými
zámky, které zabrání poklesu stolu při případné poruše hydraulického vedení.
   
Zástavbová výška:  1390 mm
Zdvih plošiny:  1230 mm
Rozměry plošiny:  3650x2500mm
Nosnost plošiny:  18 500 kg
Rozměry vozu 8460x2500mm
Pracovní tlak:  p = 20 MPa
Max. průtok:  Qmax = 46 dm3.min-1
Hydrogenerátor:  Zubový