• CZ EN

Úvodní kurz

Úvodní jednodenní kurz hydrauliky

Jedná se o úvodní kurz všeobecných znalostí hydraulických systémů. Kurz je jednodenní a má 6 vyučovacích hodin. Školení jsou vždy přizpůsobené požadavkům jednotlivých účastníků kurzu. Pro projektanty a konstruktéry je přidáno do přednášek více výpočtů, pro montéry a servisní pracovníky jsou přednášky více zaměřeny na praktické zkušenosti z provozu hydraulických zařízení, údržbou a odstraňováním poruch.

Max počet účastníků jednoho kurzu je 10 osob

Školení probíhají v zasedací místnosti na firmě IVV Engineering s.ro., Hlubinská 917/20, 702 00 Ostrava 2 . Případně mohou školení probíhat přímo ve firmě Objednatele.

Cena ...2 000,- Kč/osobu nebo 8 000,- Kč při obsazení celého kurzu

Cena kurzu pokud probíhá ve firmě Objednavatele ( nezávisí na počtu osob )...... 8 000,- Kč + náklady na dopravu 9 Kč/km

Při objednávce dvou a více kurzů poskytujeme slevu 10%.

Školitelé : Ing. Jiří Valošek, Ph.D. , Ing. Tomáš Vojtek
Součásti kurzu jsou školící podklady pro každého účastníka kurzu, certifikát o absolvování kurzu a malé občerstvení.

Přehled jednotlivých témat základního úvodního kurzu hydrauliky
a) Základy průmyslové hydrauliky
Základní pojmy v hydraulice, hydrostatika, hydrodynamika ,základní fyzikální pojmy, schématické značky jednotlivých prvků, hydraulická schémata, otevřený a uzavřený hydraulický obvod
b) Prvky pro řízení průtoku a tlaku
Hydraulické rozváděče, škrtící ventily, tlakové ventily, logické ventily. Popis a principy užití jednotlivých prvků .
c) Proporcionální technika
Proporcionální ventily, servoventily, regulační karty, analogové snímače tlaku a polohy. Výpočet vlastní frekvence hydraulického mechanizmu
d) Hydraulické válce
Základní výpočty , konstrukční provedení hydraulických válců, typy těsnění, pravidla pro zabudování hydraulických válců do strojních konstrukcí.
e) Pracovní kapaliny hydraulických obvodů
Rozbor jednotlivých skupin tlakových kapalin, základní fyzikální vlastnosti, bezpečnostní ekologická pravidla . Ekologická likvidace použitých kapalin.
f) Nádrže pro pracovní kapaliny
Požadavky na nádrž, výpočet optimální velikosti nadrží, konstrukční provedení, příslušenství hydraulických nádrží
g) Potrubní rozvody
Výpočet velikosti potrubních rozvodů , ohýbaní trubek , typy spojování potrubí, proplachy potrubního rozvodu,
h) Provoz a údržba hydraulických mechanismů
Provozní předpisy pro obsluhu a údržbu, hlavní zásady pro bezporuchový chod hydraulického zařízení, technické prostředky pro servis a údržbu hydraulických mechanismů, diagnostika ,